jongeren (16 tot 25 jaar)

Nieuws

Afmeldingen gebeuren via afmeldingen@muzarto.be

Ben je afwezig voor een les? Stuur een bericht naar afmeldingen@muzarto.be

Het verantwoordingsstuk (doktersbriefje, brief van een schoolactiviteit, rouwbericht...) stuur je mee op dit adres.

Hou je verder ook rekening met deze afspraken in onze school?
- bij drie opeenvolgende afwezigheden is een officieel bewijsstuk verplicht
- een leerling mag maximaal 1/3 van de lessen missen om in aanmerking te komen voor een eindevaluatie met het oog op het doorstromen naar een volgend leerjaar

Meer info over de aan- en afwezigheden vind je in het academiereglement
ga terug Datum van het bericht: 01-09-2019
Ga 1 pagina terug