jongeren (16 tot 25 jaar)

Domein Woordkunst-Drama

Goede communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als non-verbaal, zijn belangrijk in het dagelijkse leven..

Hoofddoel van de woordafdeling is dan ook het bewust leren gebruiken van woord en beweging als communicatiemiddel. Het leren sturen van de interactie tussen spreker/speler en publiek. De keuze van de juiste taal, het aannemen van een passende houding, een goed afstemmen van bewegingen, een levende stem, een expressieve mimiek, plaats, oogcontact,... Het zijn allemaal dingen die we in onze dagdagelijkse communicatiepatronen gebruiken, maar het creatief en bewust hanteren van deze vaardigheden maakt ‘de speler’ in ons wakker. Dit is ons uitgangspunt, want de mens is een ‘spelende mens’.

Wat is woord?

https://www.youtube.com/watch?v=pWc-37RCTM0&list=PL6GP4p0re6drd1jGN8Oh9d0UUpJwP-ffh&index=24&t=0s

 

Ga 1 pagina terug